Добавяне на обява

Данни на работодателя

Описание на обявата

Известяване при кандидатстване

Ако разрешите изпращането на кандидатури, когато вашата обява бъде разглеждана на сайта посетителите ще имат опция да кандидатстват по нея, като ще могат да ви изпратят името си, телефон, e-mail адрес, съобщение и автобиография (CV).

От полето "Интервал за изпращане на кандидатурите" можете да изберете колко често вие да получавата изпратените кандидатури.


Картинка с код   Нов код